Dictator 20YO

0,7l+karton

W 1751 roku Severo Arago y Ferro przybywał do Cartagena de Indias, by kontrolować i umacniać handel pomiędzy Hiszpanią a jej zamorską kolonią. Dzięki swej władzy i sile zdobywa szybko przydomek Dictator. Zauroczony smakiem i elegancją wytwarzanego tu rumu zostaje największym producentem i sprzedawcą tego trunku. 160 lat później, w 1913 roku, Don Julio Arangoy Parra, potomek Dictatora, zakłada firmę Destileria Colombiana, zostając po latach najlepszym producentem rumu w rejonie Karaibów.